Investeren in uw mensen loont altijd.

Wij laten medewerkers beter werken,

door persoonlijke aandacht,

en professionele begeleiding.

Voor meer plezier in het werk.

Menu ↓

Werkgevers-portaal

Doel

Monitoren van het projectresultaat.

Waarom

Implementeren van duurzame inzetbaarheid is geen verzorgde reis, maar een trektocht waarvan het eindpunt vooraf niet altijd voorspeld kan worden. Ieder bedrijf kent zijn eigen dynamiek, maar we zien dat bedrijven vaak wel dezelfde fasen doorlopen.

De inzet van hulpmiddelen varieert en ze worden soms ook meerdere keren ingezet. Hier spelen we met het werkgeversportaal op in. Op het werkgeversportaal vindt u alle middelen om duurzame inzetbaarheid binnen uw bedrijf te implementeren. Deze middelen zijn flexibel inzetbaar; op ieder gewenst moment, en zo vaak u maar wilt.

Wat

Met het werkgeversportaal houdt u op gestructureerde wijze zicht op de effectiviteit, het implementatieproces en leerprocessen van duurzaam inzetbaarheidsbeleid. De volgende modules zijn beschikbaar:
1. Bedrijfskenmerken
2. Oriëntatie op duurzame inzetbaarheid (oriëntatie-scan)
3. Beschrijving van de doelgroep
4. Doelformulering
5. Projectaanpak
6. Acties
7. Opbrengsten
8. Leerervaringen
9. Follow-up
De modules zijn zowel direct online in te vullen maar ook als printversie beschikbaar. Ook vindt u op het portaal informatie over het inrichten van een proces en gebruiksinstructies bij iedere scan.

Hoe

U kunt de checklisten van het werkgeversportaal beschouwen als geheugensteuntje maar ook als middel om informatie op een systematische manier te verzamelen en terug te koppelen naar de projectgroep of MT. Het portaal is kunt u zien als een soort digitaal handboek dat u tijdens het proces kunt raadplegen.

Na afronding van elke stap die u zet legt u de informatie vast en kunt u met de checklisten reflecteren op de voortgang. De verzamelde informatie kunt u gebruiken voor een (tussentijds) projectverslag.

Onderbouwing

De impactmonitor is gebaseerd op theorieën voor het evalueren van complexe interventies. Hierbij is sprake van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve data-verzameling. Er wordt niet alleen achteraf maar ook tussentijds gereflecteerd op de voortgang en ervaringen en er is oog voor de context waarbinnen het project plaatsvindt. Theorie U (Scharmer 2007), Fifth discipline (Senge 1990)/ Presence (Senge et al 2007).

Partners Beter Werken
Voorwaarden © 2022 Varea