Investeren in uw mensen loont altijd.

Wij laten medewerkers beter werken,

door persoonlijke aandacht,

en professionele begeleiding.

Voor meer plezier in het werk.

Menu ↓

Middelen-scan

Doel

In kaart brengen van de al beschikbare producten en diensten in een organisatie.

Waarom

Bedrijven doen vaak al meer dan ze denken. Het is goed het aanbod eens onder de loep te nemen voordat nieuwe zaken worden ontwikkeld. Soms blijkt dat diensten niet of nauwelijks worden gebruikt of dat het aanbod onvoldoende bekend is. Door de middelenscan door meerdere doelgroepen binnen uw bedrijf te laten invullen krijgt u hier goed zicht op. Ook kan het invullen van de scan u op ideeën brengen. Aangeraden wordt om naast de middelenscan ook de behoefte onder gebruikers te peilen. Hiervoor hebben wij een aparte medewerkersmodule.

Wat

Met de middelenscan inventariseert u welke producten en diensten er al binnen uw organisatie beschikbaar zijn op de belangrijkste onderdelen van duurzame inzetbaarheid.
1. Beleid
2. Gezondheidsbevordering
3. Loopbaanbegeleiding
4. Arbeidsomstandigheden
5. Arbeidsvoorwaarden
De middelenscan kan online worden ingevuld maar is ook als print beschikbaar.

Hoe

De middelenscan kan het beste aan het begin van een traject worden ingezet. Het ontwikkelen van nieuwe middelen of het communiceren erover kan dan onderdeel van het actieplan uit maken.

Onderbouwing

De scan is ontwikkeld op basis van het integrale inzetbaarheidsmodel van het NIPlan waarin de thema’s ‘gezondheid’, ‘kennis en vaardigheden’, ‘motivatie en betrokkenheid’ en ‘werkprivé balans’ terugkomen als belangrijke pijlers. De voorbeelden van middelen hebben wij ontleend uit de projecten die we de afgelopen jaren hebben begeleid.

 

Partners Beter Werken
Voorwaarden © 2022 Varea