Investeren in uw mensen loont altijd.

Wij laten medewerkers beter werken,

door persoonlijke aandacht,

en professionele begeleiding.

Voor meer plezier in het werk.

Menu ↓

Duurzame Inzetbaarheidsindex (DIX)

Doel

Inzichtelijk maken van aangrijpingspunten voor inzetbaarheid. Bewustwording en hulpmiddel bij het voeren van een gerichte dialoog.

Waarom

Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. Met de DIX krijgen medewerkers veel informatie op verschillende onderwerpen hoe ze er zelf voor staan. Dit is van belang zijn om inzetbaar te blijven. De DIX-vragenlijst laat zien wat er leeft onder uw medewerkers, maar is ook bedoeld om op groepsniveau inzicht te krijgen. De vragenlijst is bovendien een hulpmiddel om effecten van interventies te evalueren door de meting periodiek te herhalen. De data geven goede stuurinformatie.

Wat

De DIX gaat in op de volgende onderdelen:

  • Ÿ Gezondheid en energie
  • Ÿ Motivatie en betrokkenheid
  • Ÿ Vakkennis en vaardigheden
  • Ÿ Balans werk-privé
  • Ÿ Huidig en toekomstig functioneren

Daarnaast kunnen aanvullende modules ingezet worden:

  • Ÿ Gezond leven (leefstijl)
  • Ÿ Loopbaan en ontwikkeling
  • Ÿ Arbeidsomstandigheden
  • Ÿ Arbeidsvoorwaarden

Werknemers krijgen direct na het invullen persoonlijke feedback en een rapport van hun resultaat. De scan wordt online aangeboden via het werknemersportaal.

Hoe

Zet de DIX in op het moment dat er een duidelijke visie en strategie is binnen de organisatie. Een vragenlijst vraagt om follow-up en die moet vooraf goed geborgd en bekend zijn. Zorg dat leidinggevenden met een goede training weten hoe ze in gesprek kunnen gaan over de resultaten van de DIX. Er zijn voldoende mogelijkheden zijn om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Van belang is om uw medewerkers en leidinggevenden te motiveren om met de DIX aan de slag te gaan. Dan heeft een organisatie er het meeste profijt van.

Onderbouwing

De scan is ontwikkeld op basis van een literatuurstudie van TNO naar de belangrijkste elementen van duurzame inzetbaarheid (Verantwoordingsrapport, TNO 2011). Voor de vragenlijst is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande schalen om te kunnen vergelijken met grote databestanden.

Partners Beter Werken
Voorwaarden © 2022 Varea