Investeren in uw mensen loont altijd.

Wij laten medewerkers beter werken,

door persoonlijke aandacht,

en professionele begeleiding.

Voor meer plezier in het werk.

Menu ↓

Mini-DIX (Duurzame InzetbaarheidsindeX)

Doel

Screenen van de belangrijkste aangrijpingspunten voor duurzame inzetbaarheid.

Waarom

Als u begint met het formuleren van beleid dan is het goed om klein te beginnen. De mini-DIX is een korte versie van de complete vragenlijst maar stipt wel alle relevante onderwerpen aan. Het is een ideaal instrument om werknemers laagdrempelig kennis te laten maken met het onderwerp en om als bedrijf of branche zicht te krijgen op de belangrijkste thema’s.

Wat

De Mini-DIX een lijst met 17 vragen. Na het invullen krijgt een werknemer een persoonlijke terugkoppeling. Groepsdata worden gegeven bij minimaal 10 invullers. De Mini-DIX wordt online aangeboden via het werknemersportaal.

Hoe

De mini-DIX kan het beste aan het begin van een traject worden ingezet. Het ontwikkelen van nieuwe middelen of het communiceren erover kan dan onderdeel van het actieplan uit maken.

Onderbouwing

De scan is ontwikkeld op basis van het integrale inzetbaarheidsmodel van het NIPlan waarin de thema’s ‘gezondheid’, ‘kennis en vaardigheden’, ‘motivatie en betrokkenheid’ en ‘werkprivé balans’ terugkomen als belangrijke pijlers.

Partners Beter Werken
Voorwaarden © 2022 Varea