Investeren in uw mensen loont altijd.

Wij laten medewerkers beter werken,

door persoonlijke aandacht,

en professionele begeleiding.

Voor meer plezier in het werk.

Menu ↓

Kosten-Baten Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-DI)

Elk bedrijf of organisatie heeft een verspilling in geld als medewerkers
niet optimaal productief zijn. Als werkgever kunt u daarop acties ondernemen.

Maar welke keuzes kunt u als werkgever maken,
en welke keuze levert dan eigenlijk het meeste op?

Die vragen waren aanleiding voor TNO om de Kosten Baten tool Duurzame Inzetbaarheid te ontwikkelen. De referentiedata die in de KOBA-DI tool worden gebruikt zijn afkomstig van de Nationale Enquête Arbeid (NEA) en de Werkgeversenquête Arbeid (WEA) van TNO en het CBS.
De KOBA-DI tool is het resultaat van deze samenwerking én het antwoord op deze vragen.

Uitgangspunt met de KOBA-DI tool is dat mensen met een goede gezondheid, motivatie, kennis en
vaardigheden en werk-privé balans in staat zijn om optimale arbeidsprestaties te leveren, nu en in
de toekomst. Ze zijn ‘duurzaam inzetbaar’ en dan ook waarschijnlijk optimaal ‘productief’.

Resultaat van maatregelen in Euro's

In Euro’s wordt per branche inzichtelijk gemaakt wat uw huidige verspilling van loonkosten is ten
opzichte van het branchegemiddelde, welke maatregelen u kan nemen en wat de maatregelen u
in Euro's kunnen opleveren. En dat kan behoorlijk oplopen.

De KOBA-DI is een geavanceerde, gebruiksvriendelijke tool, die op basis van landelijke referentiegegevens een goede indruk kan geven van mogelijke kostenbesparingen.

Partners Beter Werken
Voorwaarden © 2022 Varea