Investeren in uw mensen loont altijd.

Wij laten medewerkers beter werken,

door persoonlijke aandacht,

en professionele begeleiding.

Voor meer plezier in het werk.

Menu ↓

Oriëntatie-scan

Doel

Zonder visie en focus is het lastig een koers te bepalen als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Het maken van keuzes en het zoeken naar aansluiting op lopende processen en ontwikkelingen leidt tot grotere successen. De orientatiescan helpt hierbij.

Wat

Checklist met 3 modules die onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingezet:
1. Ambities van de organisatie
2. De context; interne & externe ontwikkelingen
3. De huidige inzetbaarheid van het personeel
De lijst kan online worden ingevuld, maar is ook als print beschikbaar.

Hoe

Te gebruiken bij verkennende gesprekken over duurzame inzetbaarheid. In te zetten als een leidraad voor een interview met MT of HR maar ook als discussiehulpmiddel tijdens een inspiratiebijeenkomst met sleutelfiguren binnen bedrijven of een startbijeenkomst met een projectgroep. Een branche kan de oriëntatiescan breed uitzetten onder bedrijven en krijgt hiermee stuurinformatie op groepsniveau voor cao’s en branchebeleid. Het gebruik van een online-versie wordt bij breder uitzetten aangeraden.

Waarom

Tijdens de oriëntatiefase gaat de organisatie op zoek naar de betekenis van duurzame inzetbaarheid voor de organisatie. Om concurrerend en succesvol te blijven is een flexibele inrichting van de organisatie van belang. Dat stelt ook eisen aan werknemers. Hebben ze nog de juiste kennis, houden ze het werk lichamelijk vol, passen ze nog bij de organisatie? Voor de oriëntatie op de inzetbaarheid vsn uw medewerkers, is de oriëntatie-scan gratis beschikbaar:

Download gratis de oriëntatie-scan.

Partners Beter Werken
Voorwaarden © 2022 Varea