Investeren in uw mensen loont altijd.

Wij laten medewerkers beter werken,

door persoonlijke aandacht,

en professionele begeleiding.

Voor meer plezier in het werk.

Menu ↓

Bedrijfs-scan Duurzame Inzetbaarheid

Een organisatie of bedrijf kent verschillende 'lagen' of 'sleutelfiguren', zoals:

 • Directie
 • Management
 • Leidinggevenden / managers
 • HR
 • medewerkers / OR

Bij aanvang van een duurzaam inzetbaarheidstraject is het goed om te kijken hoe de verschillende sleutelfiguren in uw organisatie over duurzame inzetbaarheid denken. Wat kunnen actuele knelpunten zijn, en is uw bedrijf klaar om ermee aan de slag te gaan.

Het doel van de bedrijfs-scan is om aanknopingspunten te vinden om bezig te zijn met duurzame inzetbaarheid.

De bedrijfs-scan is een checklist bestaande uit relevante vragen over 10 aspecten:

 1. Visie & strategie
 2. Bestaand beleid
 3. Middelen
 4. Rol van leidinggevenden
 5. Eigen verantwoordelijkheid
 6. Planning
 7. Monitoring
 8. HR
 9. Communicatie & participatie
 10. Cultuur

Een spinneweb-diagram laat de verschillen en overeenkomsten in de meningen of opvattingen zien van
de sleutelfiguren in uw bedrijf over deze aspecten. De bedrijfsscan is ook een hulpmiddel bij het
maken van een actieplan.

Is er draagvlak, zijn er middelen beschikbaar, is er een gemeenschappelijke visie?
Al dit soort vragen kunt u beantwoorden met de bedrijfsscan, en helpen u de juiste acties te kiezen.

Standpunten worden duidelijk

De bedrijfsscan helpt om zicht te krijgen op de standpunten van verschillende partijen in uw bedrijf, dat is een eerste stap naar een gemeenschappelijke visie. Het geeft inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen de sleutelfiguren. De bedrijfsscan is ook een hulpmiddel bij het maken van een actieplan.

Onderbouwing

Afgeleid van NEN (NPR 6070); ‘Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers’ (www.nen.nl/NEN-Shop/ Norm/NPR-60702010-nl.htm/). Gedachtegoed INK-model (www.ink.nl/). Investors in People (http://www.iipnl.nl/). Oorspronkelijke selectiemethode voor de Kroon op het Werkprijs (dus onder Investors in People)

Partners Beter Werken
Voorwaarden © 2022 Varea