Investeren in uw mensen loont altijd.

Wij laten medewerkers beter werken,

door persoonlijke aandacht,

en professionele begeleiding.

Voor meer plezier in het werk.

Menu ↓

Leidinggevenden-scan

De scan ‘leidinggeven aan inzetbaarheid’ is een scan die beoogt bij te dragen aan de versterking van de rol van leidinggevenden als het gaat om Duurzame Inzetbaarheid (DI).

Waarom

De rol van de leidinggevende is cruciaal maar complex waar het gaat om het begeleiden van medewerkers richting duurzame inzetbaarheid. Met deze scan wordt gekeken naar de belangrijkste vaardigheden, kennis en ondersteuning die leidinggevende hebben in het uitvoeren van hun rol.

Een scan is een eerste start naar bewustwording en laat bovendien zien welke zaken goed gaan en waar nog aan gewerkt moet worden. Op groepsniveau geeft de scan de werkgever stuurinformatie om de leidinggevende goed te faciliteren.

Wat

De scan screent op de volgende onderdelen:

  1. Competenties
  2. Voorwaarden voor goed leiderschap:
    a. Weten waar de organisatie naartoe gaat en waarom er aandacht is voor duurzame inzetbaarheid
    b. Weten wat duurzame inzetbaarheid is, hoe je risico’s kunt herkennen en welke middelen je kunt inzetten
    c. Steun van organisatie en collega’s
    d. Tijd en ruimte voor begeleiding

De scan wordt online aangeboden via het werknemersportaal.

Hoe

De leidinggevenden-scan wordt meestal ingezet als onderdeel van een workshop of training voor leidinggevenden maar kan ook ingezet worden voor een functioneringsgesprek met een leidinggevende. De uitkomsten kunnen individueel maar ook in de groep worden besproken.

Onderbouwing

De scan is ontwikkeld op basis van een review van TNO waarbij op basis van literatuur en gesprekken een profiel is opgesteld voor leidinggevenden die duurzame inzetbaarheid bevorderen (Luijters K, Wijk E van, Keijzer L, Sanders J, TNO 2012). Het profiel gaat vooral in op competenties en is op basis van onderzoek naar het stimuleren van leren en ontwikkelen aangevuld met de randvoorwaarden ‘richting’, ‘ruimte’ en ‘ruggensteun’ (Theunissen N, Stubbé H, TNO 2009)

Partners Beter Werken
Voorwaarden © 2022 Varea