Investeren in uw mensen loont altijd.

Wij laten medewerkers beter werken,

door persoonlijke aandacht,

en professionele begeleiding.

Voor meer plezier in het werk.

Menu ↓

Persoonlijk medewerkers portaal

Opzet

Vanuit Varea DIM willen we werknemers een omgeving bieden waar ze zelfstandig kunnen werken aan hun inzetbaarheid. Vanuit ons idee over gedragsverandering moet een werknemer zichzelf kunnen toetsen (scans), aangezet worden tot actie (actieplannen) en hulpmiddelen krijgen om aan
duurzame inzetbaarheid te werken (menukaart, dialoog/steun). Dit alles wordt door het portaal gefaciliteerd.

Wat

Het portaal kan aangeboden worden als onderzoeksportaal (scans) en naar wens worden uitgebreid met meerdere functionaliteiten (maken van actieplannen, menukaart, coachingsmodule). Afhankelijk van uw wensen kunnen functionaliteiten worden aan en uit gezet.

Een persoonlijk portaal

Het portaal is persoonlijk en niet toegankelijk voor anderen mits een werknemer anderen de rechten geeft om mee te kijken. Hiermee creëren we een veilige omgeving waar iedereen zelf de informatie kan vinden en doelen kan stellen die hij of zij wil. Een eigen omgeving voor werknemers om aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Veilig, laagdrempelig en functioneel.

Hoe

Een werknemer krijgt een persoonlijke inlogcode en gaat aan de slag met zijn inzetbaarheid. Een coach of leidinggevenden kan scans, hulpmiddelen
en informatie voor de werknemers ‘klaarzetten’. Ook kan een werknemer een afspraak plannen met een coach via een agenda-functie. U ‘abonneert’ als werkgever uw werknemers voor een jaar op het portaal, en ze kunnen dan onbeperkt gebruik maken van de middelen die beschikbaar worden gesteld. Het voordeel is dat metingen (zoals met de DIX) een aantal keer herhaald kunnen worden om progressie te meten.

U kunt het portaal onderdeel maken van een HR-cyclus en bijvoorbeeld ter voorbereiding van functioneringsgesprekken een vragenlijst klaarzetten. Ook kunt u via het portaal bijvoorbeeld communiceren over de middelen die geboden worden via de CAO (mogelijkheden voor loopbaanbegeleiding, zorg, leefstijlinterventies, etc).

Verdieping en verbreding

Van het werknemersportaal zijn ook zogenaamde ‘specials’ gemaakt om dieper op onderwerpen in te gaan. Dezelfde structuur maar dan ingezet voor bijvoorbeeld het versterken van vakmanschap, loopbaanbegeleiding of Schuldhulpverlening.

Begeleiding

Doe alleen de dingen die mensen nodig hebben en doe niet alles tegelijk. Onze ervaring is dat er vooral follow-up wordt gegeven aan acties en dat ze passen bij bestaand beleid. Integreer duurzame inzetbaarheid bijvoorbeeld in een functioneringsgesprek of een periodiek gezondheids- of medewerkers-tevredenheidsonderzoek. Zorg dat er niet alleen scans worden uitgezet, maar ga over de resultaten in gesprek en stimuleer dat medewerkers actie gaan ondernemen.

Partners Beter Werken
Voorwaarden © 2022 Varea