Investeren in uw mensen loont altijd.

Wij laten medewerkers beter werken,

door persoonlijke aandacht,

en professionele begeleiding.

Voor meer plezier in het werk.

Menu ↓

Hoe inzetbaar zijn uw medewerkers?

Is er eigenlijk wel een probleem? Laat dat de eerste vraag zijn om te beantwoorden. Eigenlijk willen we niet spreken over een probleem maar over kansen, verbeterpunten, zaken om het eens over te hebben…

De instrumenten die we ter beschikking hebben zijn bedoeld als hulpmiddel. Een hulpmiddel om een gesprek te voeren, zelf eens te reflecteren op je inzetbaarheid en om informatie te verzamelen over ondersteuning waar medewerkers behoefte aan hebben.

Waar gaan we beginnen?

Sluit aan bij wat uw mensen nodig hebben en doe niet alles tegelijk. Onze ervaring is dat er vooral follow-up wordt gegeven aan acties en dat ze passen bij bestaand beleid. Integreer duurzame inzetbaarheid bijvoorbeeld in een functioneringsgesprek of een periodiek gezondheids- of medewerkerstevredenheidsonderzoek. Zorg dat er niet alleen scans worden uitgezet maar ga over de resultaten in gesprek en stimuleer dat medewerkers actie gaan ondernemen.

Een persoonlijk online medewerkers-portaal

Vanuit Varea DIM willen we werknemers een omgeving bieden waar ze zelfstandig kunnen werken aan hun inzetbaarheid. Vanuit ons idee over gedragsverandering moet een werknemer zichzelf kunnen toetsen (scans), aangezet worden tot actie (actieplannen) en hulpmiddelen krijgen om aan duurzame inzetbaarheid te werken (menukaart, dialoog/steun). Dit alles wordt door het portaal gefaciliteerd.

Het portaal is vanwege de privacy persoonlijk en niet toegankelijk voor anderen mits een werknemer anderen de rechten geeft om mee te kijken. Hiermee creëren we een veilige omgeving waar iedereen zelf de informatie kan vinden en doelen kan stellen die hij of zij wil.

Het portaal kan aangeboden worden als onderzoeksportaal (scans) en naar wens worden uitgebreid met meerdere functionaliteiten (maken van actieplannen, menukaart, coachingsmodule). Afhankelijk van uw wensen kunnen functionaliteiten worden aan en uit gezet.

Gesprek met de adviseur / coach

Altijd is er voor medewerkers de mogelijkheid om over de bevindingen uit scans of over hun situatie in gesprek te gaan met een adviseur die ze verder kunnen helpen. Er komt veel bij kijken om gericht aan de slag te gaan om de inzetbaarheid te verbeteren. Soms heb je een deskundige met een luisterend oor nodig, die zaken duidelijk maakt en op een rijtje zet. Dat geeft ruimte en helderheid.

Partners Beter Werken
Voorwaarden © 2022 Varea