Investeren in uw mensen loont altijd.

Wij laten medewerkers beter werken,

door persoonlijke aandacht,

en professionele begeleiding.

Voor meer plezier in het werk.

Menu ↓

Waarom 'duurzame inzetbaarheid' inzetten?

Duurzame inzetbaarheid is: “De continue aansluiting tussen wat een werknemer kan
en wat het werk of werkgever vraagt en biedt.”

De inzetbaarheid van een medewerker kan door vele oorzaken verminderd zijn. Inzetbaarheid wordt niet alleen bepaald door zijn gezondheid, zijn competenties en zijn waarden, en of deze in overeenstemming zijn met het werk. Deze individuele kenmerken worden ook beïnvloed van buitenaf, door familie, vrienden en de samenleving in zijn geheel. De werk-privé balans heeft een effect op het werkvermogen. Een stresserende job of teveel overwerk heeft gevolgen voor gezin, familie en vrienden. Omgekeerd werkt de privésfeer door op het werk.

De aanleiding

De aanleiding om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan kunnen liggen op
het volgende vlak:

 • Hoger ziekteverzuim
 • Groot verloop van medewerkers
 • Weinig betrokkenheid
 • Verouderde kennis
 • motivatie van medewerkers
 • Verslechterde werksfeer
 • Tegenvallende resultaten
 • Lagere kwaliteit
 • Weinig innovatie
 • Etc.

Als eerste is het van belang om te bepalen wat er nu echt aan de hand is. Daar is
draagvlak voor nodig en dat vereist medewerking van alle medewerkers.
Onze meetinstrumenten & scans zijn door TNO ontwikkeld, uitgetest en gevalideerd.

Mogelijke acties

Aan de hand van de resultaten van de meting worden in overleg met de directie, leiding en medewerkers eventuele acties bepaald. De projectgroep bepaald wat, hoe en wanneer er iets wordt ingezet.
Iedere situatie is anders en ieder bedrijf is uniek. Soms zijn kleine aanpassingen voldoende om het gewenste effect te krijgen. In andere gevallen kan er meer nodig zijn.
Mogelijke acties kunnen liggen in:

 • Aanpassen werkomstandigheden
 • Verhogen van de vitaliteit & gezondheid van medewerkers
 • Verminderen van de werkbelasting
 • Communicatie / dialoog
 • Training van leidinggevenden
 • Leermogelijkheden / opleidingen
 • Aanpassen van functies of werkinhoud
 • Verandering in werkorganisatie

Duurzaam Inzetbare Medewerkers

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn gezond, gemotiveerd, hebben de juiste vakkennis, een goede werk-privébalans en hebben meer plezier in het werk. Belangrijk voor medewerkers maar ook belangrijk voor de continuïteit van uw bedrijf. Betrokken en gemotiveerde medewerkers zijn belangrijke pijlers van en voor uw organisatie.  

Hoe beter medewerkers inzetbaar zijn, des te productiever zijn ze. En dat levert altijd wat op, voor werkgevers en medewerkers. Investeren in duurzame inzetbaarheid en in medewerkers loont altijd. Wij kunnen u laten zien hoeveel en wat de positieve effecten zijn.
Samen bepalen wat goed is, welke keuzes we kunnen maken en wat het doel is.

Samen met u kijken wij aan welke knoppen u kunt draaien om meer gericht aandacht te besteden aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Met oog voor de menselijke mogelijkheden en de eigen betrokkenheid en verantwoordelijkheid van  medewerkers.

 • Wat kunnen medewerkers zelf doen?
 • Wat mag je van ze verwachten?
 • Hoe ga je hierover met hen in gesprek?
 • Waarin faciliteer je?

 

Partners Beter Werken
Voorwaarden © 2022 Varea