Investeren in uw mensen loont altijd.

Wij laten medewerkers beter werken,

door persoonlijke aandacht,

en professionele begeleiding.

Voor meer plezier in het werk.

Menu ↓

Leidinggeven aan inzetbaarheid

Onderzoek van TNO laat zien dat direct leidinggevenden een cruciale rol spelen bij de verduurzaming van de inzetbaarheid van medewerkers. Vooral waar het gaat om scholingsdeelname, maar ook bij andere ontwikkelstappen, zoals leren op het werk of loopbaanbegeleiding en behoud van gezondheid (Hazelzet, Sanders, Langelaan, Giesen & Keijzer, 2012; Smit, Andriessen & Stark, 2005).

De sleutelrol bij inzetbaarheid moet voor de meeste leidinggevenden gecombineerd worden met de verantwoordelijkheid voor het proces en de productiviteit van het personeel. Daarbij komt dat het voeren van een goed gesprek met medewerkers niet altijd iets vanzelfsprekends is voor leidinggevenden. Met de instrumenten en trainingen van Varea DIM worden leidinggevenden ondersteund in hun rol.

Met de scan ‘leidinggeven aan inzetbaarheid’ kunt u bijdragen aan de versterking van de rol van leidinggevenden als het gaat om Duurzame Inzetbaarheid (DI).

Partners Beter Werken
Voorwaarden © 2022 Varea