Investeren in uw mensen loont altijd.

Wij laten medewerkers beter werken,

door persoonlijke aandacht,

en professionele begeleiding.

Voor meer plezier in het werk.

Menu ↓

Onze aanpak

Aandachtsgebieden bij duurzame inzetbaarheid liggen meestal bij:

  • Vitaliteit / gezondheid / verzuim
  • Loopbaan / persoonlijke ontwikkeling
  • Motivatie / zingeving
  • Leiderschap
  • Onderlinge communicatie
  • Competenties / vakmanschap
  • Werkbelasting / arbeidsomstandigheden
  • Balans werk - privé

De aanpak van DIM is in de eerste plaats gericht op waar knelpunten in de inzetbaarheid zich voordoen of verwacht worden. Niet alles hoeft meteen veranderd te worden om de inzetbaarheid te verbeteren. Een goede oriëntatie op de problematiek is belangrijk als basis. Daarna moet er een dialoog gestart worden met de betreffende medewerker(s) en de leiding.

Een integrale aanpak

Er moet bepaald worden hoe de huidige situatie is en hoe medewerkers dat ervaren. Wat vinden zij ervan, hoe is hun situatie, wat zijn de klachten/tekortkomingen en welke oplossingen zien zij zelf. Dat doen we met door TNO gevalideerde vragenlijsten.

Dan kunnen we bepalen wat het gewenste resultaat is en hoe we dat kunnen bereiken. Middels een gezamenlijk actieplan of plan van aanpak kunnen zaken worden ingezet en medewerkers in beweging komen. Maatwerk is daarbij belangrijk, evenals een goede communicatie binnen de organisatie. Ook kan voor elke regio de aanpak anders zijn.

Het hele proces om tot resultaat te komen wordt door een deskundige inzetbaarheidscoach begeleid en ondersteund. Periodiek wordt het proces geëvalueerd en zo nodig bijgesteld om tot het beste resultaat te komen.

 

Partners Beter Werken
Voorwaarden © 2022 Varea