Investeren in uw mensen loont altijd.

Wij laten medewerkers beter werken,

door persoonlijke aandacht,

en professionele begeleiding.

Voor meer plezier in het werk.

Menu ↓
Voor:
 • Meer betrokkenheid
 • Vitale medewerkers
 • Minder ziekteverzuim
 • Lager personeelsverloop
 • Goede werksfeer
 • Hogere productiviteit
 • Meer innovatie
 • Betere kwaliteit & resultaat
 • Meer plezier in het werk

Actueel

Subsidie voor projecten duurzame inzetbaarheid

donderdag 06 oktober 2016 om 17:15

Bedrijven en instellingen kunnen van 14 november tot en met 25 november 2016 wederom een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal tienduizend euro, op voorwaarde dat deze zelf de andere helft van de projectkosten bijlegt. In verband met het openen van het nieuwe aanvraagtijdvak is er vandaag in de Staatcourant een wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 gepubliceerd.

U kunt die hier vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-46176.html

De voorwaarden in de subsidieregeling zijn mede gewijzigd naar aanleiding van een evaluatieonderzoek uit het eerste tijdvak (tijdvak 2014). Gelet hierop is het van belang de wijzigingen goed door te nemen voordat u subsidie aanvraagt.

Duurzaam inzetbaar

Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert ESF deze programmaperiode ook een bijdrage. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Aanvraagcriteria

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder een aantal criteria op een rij:

 • Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
 • Uw project richt zich op minimaal één van de 4 thema’s in de regeling. Ter inspiratie vindt u hier enkele goede voorbeelden van bedrijven die eerder een succesvol project hebben aangevraagd en afgerond.
 • Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Het subsidiabele uurtarief bedraagt maximaal € 100 (excl. btw) per uur.

Hoogte subsidie

Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak maximaal €13.000.000,- beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-.

Aanvraagperiode

Op  maandag 14 november 2016 om 9:00 uur gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open. Tot en met vrijdag 25 november 2016, 17:00 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. Uitsluitend volledige aanvragen worden op datum van binnenkomst behandeld. Een volledige aanvraag bevat de volgende documenten:

 • Een ingevulde aanvraagformulier (e-formulier)

Met de volgende bijlagen:

 • 2 recente loonstroken (niet ouder dan 3 maanden) van 2 verschillende medewerkers;
 • Een activiteitenbegroting.

Registratie

Alvorens u een subsidieaanvraag kunt indienen dient u zich te registeren als subsidieaanvrager van het Agentschap SZW. In tegenstelling tot het afgelopen jaar dienen dit jaar ook aanvragers van voorgaande jaren zich opnieuw te registeren. Momenteel is het nog niet mogelijk om u zich te registeren. Wij streven ernaar dit zo snel mogelijk beschikbaar te stellen. Wel kunt u hier alvast de handleiding raadplegen over de registratieprocedure.

Partners Beter Werken
Voorwaarden © 2022 Varea