Investeren in uw mensen loont altijd.

Wij laten medewerkers beter werken,

door persoonlijke aandacht,

en professionele begeleiding.

Voor meer plezier in het werk.

Menu ↓
Voor:
  • Meer betrokkenheid
  • Vitale medewerkers
  • Minder ziekteverzuim
  • Lager personeelsverloop
  • Goede werksfeer
  • Hogere productiviteit
  • Meer innovatie
  • Betere kwaliteit & resultaat
  • Meer plezier in het werk

Actueel

Duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker

vrijdag 04 november 2016 om 15:25

Werk en arbeidsmarkt veranderen. Prof. dr. Paul de Beer is bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de Wetenschappelijke Raad van Blik op Werk.
“Flexibilisering en technologie worden vaak genoemd als redenen voor de veranderende arbeidsmarkt. Ik vind echter dat het langer doorwerken en duurzame inzetbaarheid te weinig genoemd worden als oorzaken van de veranderingen.”

Mobiliteit

Langer doorwerken door de pensioenleeftijd te verhogen, vindt hij op zich geen probleem. “Het positieve is dat inmiddels duizenden mensen langer doorwerken, dus werkgevers doen blijkbaar genoeg om hen tot op latere leeftijd inzetbaar te houden.
Het duidt ook op gewenning aan oudere medewerkers. Misschien is die aanpassing onbewust gegaan binnen organisaties, maar het gebeurt wel. Ik begrijp dan ook niet waarom economen blijven pleiten voor meer externe mobiliteit van ouderen. Mobiliteit is lang niet zo vaak nodig als gepredikt wordt.”

Scholing

Duurzame inzetbaarheid is een totaalpakket; met voldoende kennis van zaken en in goede conditie doorwerken tot het pensioen en dan liefst met plezier. “Om de inzetbaarheid te vergroten kan scholing zeker een grote rol spelen, de medewerker moet echter wel bereid zijn tot die inspanning.”
Ook demotie is een mogelijkheid. “Aanpassing van de taken en/of werktijden zodat de functie minder zwaar wordt. Het is een te weinig ingezet middel om mensen met plezier aan het werk te houden. Hiervoor is een cultuurverandering nodig, het zal nog wel even duren voor het breed ingezet wordt.”

Fysiek zwaar

Langer doorwerken is het lastigste voor hen die fysiek zwaar werk doen, bouwvakkers, mensen in de zorg. ”Een rol als mentor om kennis door te geven, is een optie.  Een ander alternatief is zoveel mogelijk automatiseren en robotiseren als ondersteuning van de zware (til)werkzaamheden. Ik verwacht daar in de komende 10 jaar belangrijke ontwikkelingen in.”

Topfunctie in deeltijd

De Beer ziet voor de toekomst een verdere opmars van vrouwen op de arbeidsmarkt én meer deeltijdbanen. “Vrouwen blijven meestal parttime werken en lopen daardoor promotie mis.
De misvatting bestaat dat iemand met een managementfunctie 24/7 bereikbaar moet zijn.
 
Ik vind het verspilling van potentieel, want zij zijn beter opgeleid dan mannen. De misvatting bestaat dat iemand met een managementfunctie 24/7 bereikbaar moet zijn, dat is onzin.
Twee vrouwen op één baan met veel verantwoordelijkheden is prima te doen. Deeltijd werken is al geheel geaccepteerd in Nederland, nu nog beseffen dat het voor elke functie mogelijk is.”

Cultuuromslag

Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van elke organisatie, zegt de Beer. “Human capital zou het belangrijkste onderdeel van de organisatiestrategie moeten zijn. HRM moet dit in praktijk brengen. Er is een cultuuromslag nodig om organisaties in te laten zien dat parttimers even waardevol zijn als fulltimers. Ik ben bang dat het nog lang op zich laat wachten.”

Partners Beter Werken
Voorwaarden © 2022 Varea